QUÍ SOM

L’objectiu prioritari de MICO es la divulgació de la primatologia des d’una vessant el més didàctica possible, a partir de diverses experiències i reflexions. Pretenem promoure l’interès pels primats. Tant per la seva dimensió biològica i ecològica, com per la seva estreta relació amb l’ésser humà a partir de l’antropologia, la sociologia, la psicologia, la història, o l’educació, entre d’altres disciplines.
MICO es troba inscrita des de 2015 com associació sense afany de lucre a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb número d’inscripció 57139.
Els pilars de MICO són Victoria García i Sergi Conde, viatgers incansables i apassionats dels primats.

VICTORIA GARCÍA

IMG_5782 (Vicky)

Diplomada en Educació Social, Diplomada en Treball Social i Educadora Infantil.
Especialista en infància i adolescència en risc social. La seva trajectòria professional se centra en la intervenció directa dins l’àmbit residencial de protecció de menors. Tanmateix, ha coordinat equips de serveis socials i ha format a professionals en aquest sector.
Actualment treballa als serveis socials de l’administració pública, tasca que compagina amb la docència universitària.
La proximitat entre primats humans i no humans va ser l’element precursor del seu interès per la primatologia. Una semblança que la dugué a iniciar la seva formació en aquest camp.

SERGI CONDE

IMG_0567 (Sergi)

Diplomat en Educació Social, Diplomat en Treball Social i Químic Ambiental.
Participa activament a diverses entitats polítiques, socials i mediambientals.
Professionalment, ha estat compaginant el seu actual treball per a una companyia multinacional del sector de l’aigua, amb altres de l’àmbit social. També col•labora en la redacció d’articles de divulgació sobre fauna per a diferents publicacions.
La passió per la natura l’adquireix a través de la seva família, la qual va regentar un comerç local d’animals. Ell opta per la militància ecologista, centrant el seu interès en la conservació dels primats i dels seus hàbitats.